Xin chào tất cả mọi người!

Xin chào tất cả mọi người!

Khi các bạn nhìn thấy bài viết này. Tức là mình đã cài đặt thành website Developers của Doligo.net

Tại Devevopers.doligo.net, mình sẽ tập trung viết chia sẻ về:

  • Kiến thức Lập trình
  • Kiến thức WordPress, WordPress Theme và WordPress Plugin
  • Kiến thức Hosting, VPS và Máy chủ

Nội dung sẽ dựa trên quan điểm và trải nghiệm cá nhân. Trong quá trình tự học trên mạng và nghiên cứu từ việc đọc sách.

Vậy nên!

Hãy Theo dõi mình nhé.

2 bình luận

Trả lời

*